FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँपालिकाहरुको दरबन्दी तेरिज गंगादेव गा पा रोल्पा ७५/७६ 08/23/2023 - 12:11 PDF icon गाउँपालिकाहरुको दरबन्दी तेरिज गंगादेव गा पा रोल्पा.pdf
स्थानिय तह गाउँपालिकाहरुको दरबन्दि तेरिज (पशु) ७५/७६ 08/23/2023 - 12:01 PDF icon स्थानीइ तह पशु.pdf
स्थानिय तह गाउँपालिकाहरुको दरबन्दि तेरिज (कृषि) ७५/७६ 08/23/2023 - 12:00 PDF icon स्थानीय तह कृषि.pdf
लैंगिक समानता तथा समाजिक समाबेशिकरण (GESI) प्रतिवेदन २०७९ ७९/८० 05/14/2023 - 15:27 PDF icon GESI Audit Report Gangadev 2079.pdf
योजना शाखा आ ब २०७९ ८० दोस्रो चौमासिकको प्रगति प्रतिवेदन ७९/८० 01/29/2023 - 12:08 PDF icon योजना शाखा आ ब २०७९ ८० दोस्रो चौमासिकको प्रगति प्रतिवेदन.pdf
उपभोक्ता समिति तालिम प्रतिवेदन २०७८ ७८/७९ 01/05/2023 - 15:48 PDF icon उपभोक्ता समिति तालिम प्रतिवेदन.pdf
संरचना तथा जनशक्तिको कार्य विवरणको प्रति ७९/८० 01/02/2023 - 12:54 PDF icon संरचना तथा जनशक्तिको कार्य विवरणको प्रति.pdf
उपभोक्ता समिति तालिम प्रतिवेदन २०७८ ७८/७९ 04/05/2022 - 15:48 PDF icon उपभोक्ता समिति तालिम प्रतिवेदन.pdf
गंगादेव गाउँपालिकाको आ ब २०७७/०७८ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन ७८/७९ 03/15/2022 - 11:52 PDF icon आ.व. २०७७ ७८ प्रगती समीक्षा फाराम.pdf
गंगादेव गाउँपालिका स्तरिय कक्षा ८ का उत्कृष्ट विद्यार्थी विवरण ७५/७६ 04/08/2019 - 16:28 PDF icon गाउँपालिका स्तरिय कक्षा ८ का उत्कृष्ट विद्यार्थी विवरण
गंगादेव गाउँपालिकाकाे वस्तुगत विवरण ७५/७६ 11/01/2018 - 16:26 PDF icon गंगादेव प्रोफाइल.pdf
कर्मचारी माग ७५/७६ 07/28/2018 - 20:36 PDF icon karmachari mag.pdf
नतिजा प्रकाशन भ्याक्सिनेटर र ल्याब असिष्टेन्ट ७४/७५ 07/15/2018 - 11:17 PDF icon Download....