FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गंगादेव गाउँपालिकाको आ ब २०७७/०७८ को बार्षिक समिक्षा प्रतिवेदन ७८/७९ 03/15/2022 - 11:52 PDF icon आ.व. २०७७ ७८ प्रगती समीक्षा फाराम.pdf
२०७८ साल कार्तिक १ देखि पौष मसान्तसम्म स्वतः प्रकाशन ७८/७९ 03/15/2022 - 11:51 PDF icon ३ महिने स्वतः प्रकाशन किताब.pdf
गंगादेव गाउँपालिका स्तरिय कक्षा ८ का उत्कृष्ट विद्यार्थी विवरण ७५/७६ 04/08/2019 - 16:28 PDF icon गाउँपालिका स्तरिय कक्षा ८ का उत्कृष्ट विद्यार्थी विवरण
गंगादेव गाउँपालिकाकाे वस्तुगत विवरण ७५/७६ 11/01/2018 - 16:26 PDF icon गंगादेव प्रोफाइल.pdf
कर्मचारी माग ७५/७६ 07/28/2018 - 20:36 PDF icon karmachari mag.pdf
नतिजा प्रकाशन भ्याक्सिनेटर र ल्याब असिष्टेन्ट ७४/७५ 07/15/2018 - 11:17 PDF icon Download....
गंगादेव गाउँपालिकाकाे परिचय ७५/७६ 05/05/2018 - 21:37