FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तह सहकारी ऐन २०७४ ७४/७५ 03/12/2020 - 13:25 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन 2074.pdf
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन २०७६ ७६/७७ 03/12/2020 - 12:18 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन २०७६.pdf
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका २०७६ ७६/७७ 03/12/2020 - 12:13 PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्दैशिका २०७६.pdf
स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७६ ७६/७७ 03/12/2020 - 12:03 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७६.pdf
गाउँपालिकाको खरिद नियामावली 2076 ७६/७७ 03/12/2020 - 11:57 PDF icon गाउँपालिकाको खरिद नियामावली.pdf
गंगादेव गाउँपालिकाको समुदायिक ‌औषधि पसल संचालन कार्यविधि ७६/७७ 01/28/2020 - 15:15 PDF icon समुदायि ओसदिपसल संचालन कार्यविधि.pdf
गंगादेव गाउँपालिकाको समुदायिक ‌औषधि पसल संचालन कार्यविधि ७६/७७ 01/28/2020 - 15:15 PDF icon समुदायि ओसदिपसल संचालन कार्यविधि.pdf
गंगादेव गाउँपालिकाको गाउँपलिकाको शिक्षा ऐन ७६/७७ 01/28/2020 - 15:12 PDF icon गाउँपलिकाको शिक्षा ऐन.pdf
गंगादेव गाउँपालिकाकाो शिक्षक तथा कर्मचारी अनुदान निर्देशिका ७६/७७ 01/28/2020 - 15:10 PDF icon शिक्षक तथा कर्मचारी अनुदान निर्देशिका.pdf, PDF icon शिक्षक तथा कर्मचारी अनुदान निर्देशिका संसोधित.pdf
गंगादेव गाउँपालिकाको ब्याकहोलोडर संचाल कार्यविधि ७६/७७ 01/28/2020 - 15:01 PDF icon ब्याकहोलोडर कार्यविधि.pdf

Pages