FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जनता संग अध्यक्ष कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/06/2022 - 17:23 PDF icon जनता संग अध्यक्ष कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७७.pdf
लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन मापदण्ड,२०७७ ७७/७८ 06/06/2022 - 16:59 PDF icon लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन मापदण्ड,२०७७.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/06/2022 - 16:36 PDF icon खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf
गरिवि निवारण कोष संचालन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/06/2022 - 16:07 PDF icon गरिवि निवारण कोष संचालन कार्यविधि.pdf
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/06/2022 - 16:04 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका.pdf
ओखर पकेट क्षेत्र विस्तार कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 06/06/2022 - 15:53 PDF icon औखर पकेट क्षेत्र विस्तार कार्यविधि २०७७.pdf
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिकाको २०७८ ७८/७९ 05/23/2022 - 14:15 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिकाको २०७८.pdf
स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 04/27/2022 - 16:07 PDF icon स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन ७८/७९ 04/27/2022 - 16:06 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 04/27/2022 - 16:06 PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८.pdf

Pages