FAQs Complain Problems

कर तथा शुल्कहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
काठ सम्वन्धि निर्मान सामाग्री दर रेट ७५/७६ 11/19/2018 - 11:36 PDF icon काठ सम्वन्धि निर्मान सामाग्री दर रेट.pdf
कृषि सम्बन्धि सामाग्रीको दर रेट ७५/७६ 11/19/2018 - 11:35 PDF icon कृषि सम्बन्धि सामाग्रीको दर रेट.pdf
गाडि भाडा सम्वन्धमा दर रेट ७५/७६ 11/19/2018 - 11:33 PDF icon गाडि भाडा सम्वन्धमा दर रेट.pdf
जे सी बी दर रेट ७५/७६ 11/19/2018 - 11:24 PDF icon जे सी बी दर रेट.pdf
ढुवानि सम्वन्धि दर रेट ७५/७६ 11/19/2018 - 11:24 PDF icon ढुवानि सम्वन्धि दर रेट.pdf
फलाम सम्बन्धि निर्माण सामाग्री दर रेट ७५/७६ 11/19/2018 - 11:23 PDF icon फलाम सम्बन्धि निर्माण सामाग्री दर रेट.pdf
बाह्य निर्माण सामाग्री दर रेट ७५/७६ 11/19/2018 - 11:23 PDF icon बाह्य निर्माण सामाग्री दर रेट.pdf
वन सम्बन्धि निर्माण सामग्री दर रेट ७५/७६ 11/19/2018 - 11:21 PDF icon वन सम्बन्धि निर्माण सामग्री दर रेट.pdf
वाटर सप्लाइ सम्बन्धि निर्माण सामाग्री दर रेट ७५/७६ 11/19/2018 - 11:21 PDF icon वाटर सप्लाइ सम्बन्धि निर्माण सामाग्री दर रेट.pdf
विभित निर्माण सामाग्री दर रेट ७५/७६ 11/19/2018 - 11:19 PDF icon विभित निर्माण सामाग्री दर रेट.pdf

Pages