FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार सम्मको खर्चको फाटवारी ७९/८० असार व्यय 07/20/2023 - 16:25 PDF icon SuTRA__म.ले.प.फा.नं. २१०.pdf
आ.ब. २०७९/८० मंसिर महिना सम्मको खर्चको फाँटवारी ७९/८० मंसिर व्यय 01/01/2023 - 15:59 PDF icon खर्चको फाँटवारी 2079 मंसिर.pdf
खर्चको फाटबारी आ.व. २०७८/७९ ७८/७९ असार व्यय 01/01/2023 - 15:52 PDF icon खर्चको फार्टवारी2078.pdf
आ ब २०७७/०७८ को बार्षिक खर्चको फाटवारी ७७/७८ असार व्यय 12/14/2021 - 11:51 PDF icon SUTRA अनुसारको खर्चको फाटाबारि.pdf
चैत्र मसान्त सम्मको खर्चको फाटवारी ७६/७७ चैत्र व्यय 05/11/2020 - 15:09 PDF icon चौमासिक खर्च प्रतिवेदन.pdf
प्रधानमंत्री रोजागार कार्यक्रमको २०७६ असार सम्मको खर्चको फाटवारी ७५/७६ असार व्यय 08/01/2019 - 10:50 PDF icon rojgar program kharcha biwaran.pdf
बहुक्षेत्रिय पोषणको २०७६ असार सम्मको खर्चको फटवारी ७५/७६ असार व्यय 08/01/2019 - 10:47 PDF icon hr.pdf
संघिय सरकारबाट हस्तान्तरण कार्यक्रम पुजिगत ७५/७६ जेठ व्यय 06/16/2019 - 13:29 PDF icon संघिय सरकारबाट हस्तान्तरण कार्यक्रम पुजिगत.pdf
सामाजिक सुरक्षा चालु ७५/७६ जेठ व्यय 06/16/2019 - 13:28 PDF icon सामाजिक सुरक्षा चालु.pdf
संघिय सरकारबाट हस्तान्तरण कार्यक्रम चालु ७५/७६ जेठ व्यय 06/16/2019 - 13:27 PDF icon संघिय सरकारबाट हस्तान्तरण कार्यक्रम चालु.pdf

Pages