FAQs Complain Problems

वडा नं ६

ठेगाना ः ‌देवलटाकुरा राँक रोल्पा

जनसंख्या ः३५४८

क्षेत्रफल(वर्ग कि.मी.) ः १७.३४

Population: 
३५४८
Ward Contact Number: 
९८१०८२२७४०

जन प्रतिनिधि

फोटो नाम पद फोन
विर बहादुर वली
वडा अध्यक्ष
९८१०८२२७४०
भरत वली
वडा सदस्य
९८४४९७८३९६
कल्पना दमाइ
वडा सदस्य
९७४२३४२७०९
कल्पना खड्का
महिला वडा सदस्य
9807407745