FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

विवरण मिति फोटो दस्तावेज
अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना Saturday, March 2, 2024 - 22:16 PDF icon exam-result.pdf
११४ औं अन्तराष्ट्रिय महिला दिवस विशेष कार्यक्रम संचालन हुने सम्बन्धी सूचना Thursday, February 29, 2024 - 13:32
परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धि सूचना Wednesday, February 28, 2024 - 17:17 PDF icon exam-notice.pdf
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धि सुचना Wednesday, February 28, 2024 - 17:15 PDF icon व्यवसाय दर्ता सम्बन्धि सुचना.pdf
अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धि सूचना Tuesday, February 20, 2024 - 20:00
परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धि सूचना Thursday, February 15, 2024 - 13:03 PDF icon exam-notice.pdf
योजना सम्झौता सम्बन्धि सूचना Thursday, February 15, 2024 - 11:03 PDF icon योजना Notice.pdf
परिवार नियोजनको स्थायी बन्ध्याकरण शिविर संचालन सम्बन्धि सूचना Wednesday, February 14, 2024 - 10:55
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना Tuesday, February 13, 2024 - 13:34 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धि सूचना.pdf
स्थानिय तह संस्थागत क्षमता स्वःमूल्याङ्कन(LISA) को नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा Tuesday, February 13, 2024 - 11:51
बेरोजगार आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना Sunday, February 11, 2024 - 14:55
सूचना प्रविधि अधिकृतको अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरीएको सम्बन्धि सूचना Saturday, February 10, 2024 - 18:46 PDF icon ITO Sifaris.pdf
सुचना प्रविधी अधिकृतकाे छोटो सूचि प्रकाशन तथा परिक्षा मिति तोकिएकाे सम्बन्धि सूचना Tuesday, February 6, 2024 - 10:17 PDF icon It Offecer.pdf
निशुल्क स्वास्थ्य शिविरको लागी प्रचार प्रसार सम्बन्धि सूचना Monday, February 5, 2024 - 13:44 PDF icon Sibir Notice.pdf
खानेपानी मुहान दर्ता सम्बन्धी सूचना । Tuesday, January 30, 2024 - 14:33 PDF icon मुहान दर्ता सम्बन्धि सूचना गंगादेव ४ ठारी खोली.pdf
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना Monday, January 22, 2024 - 11:22 PDF icon पदपूर्ति.pdf
आलु खेति कार्यक्रमको लागी निवेदन पेश सम्बन्धमा Sunday, December 24, 2023 - 10:43 PDF icon लसुन खेति कार्यक्रमको लागी निवेदन पेश सम्बन्धमा.pdf
खानेपानी मुहान दर्ता सम्बन्धि सूचना १ र ५ वडा Wednesday, December 13, 2023 - 15:52 PDF icon खानेपानी मुहान दर्ता सम्बन्धि सूचना १ र ५.pdf
खानेपानी मुहान दर्ता सम्बन्धि सूचना Wednesday, December 13, 2023 - 15:38 PDF icon खानेपानी मुहान दर्ता सम्बन्धि सूचना फारुला.pdf
खानेपानी मुहान दर्ता सम्बन्धि सूचनाहरु Friday, November 10, 2023 - 12:48 PDF icon खानेपानी मुहान दर्ता सम्बन्धि सूचना.pdf
परिक्षा स्थगित सम्बन्धि सूचना Saturday, November 4, 2023 - 11:51
कर्मचारी पदपूर्तिको लागि परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा Tuesday, October 31, 2023 - 18:31
कर्मचारी पदपूर्तिको लागि परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा Tuesday, October 31, 2023 - 18:31
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी सूचना Sunday, October 1, 2023 - 13:34
पुनः कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना Monday, September 25, 2023 - 15:55 PDF icon कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना पुन माग.pdf
कर्मचारी आवश्कता सम्बन्धी सूचना Thursday, August 31, 2023 - 08:51
ब्यावसायिक लसुन खेति कार्यक्रमका लागी निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना Thursday, August 24, 2023 - 10:38
कृषि अनुदानको लागी प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना Thursday, August 24, 2023 - 10:37
समाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण सम्बन्धमा Thursday, July 20, 2023 - 13:41 PDF icon समाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण सम्बन्धमा.pdf
सम्पति विवरण वुझाउने सम्बन्धि सूचना Monday, July 10, 2023 - 15:46 PDF icon सम्पति विवरण वुझाउने सम्बन्धि सूचना.pdf

Pages