FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

विवरण मिति फोटो दस्तावेज
निति तथा कार्यक्रमको लागी सुझाव संकलन सम्बन्धमा Monday, June 5, 2023 - 12:14
बोलपत्र स्वीकृती गर्ने आशयको सूचना Saturday, March 18, 2023 - 10:46
बोलपत्र स्वीकृत आसयको सूचना Friday, February 10, 2023 - 14:36 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत आसयको सूचना.pdf
अख्तियार अनुसन्धान आयोगको सूचना Thursday, February 9, 2023 - 16:05
कृषि अनुदानका लागी कृषि फर्म छनौट सम्बन्धि सूचना Thursday, February 9, 2023 - 15:42 PDF icon कृषि अनुदानका लागी कृषि फर्म छनौट सम्बन्धि सूचना.pdf
राष्ट्रिय परिचयपत्र फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना Wednesday, February 8, 2023 - 13:21 PDF icon NAtional ID notice.pdf
सेवा करारमा उद्यम विकास सहजकर्ता कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना Thursday, February 2, 2023 - 11:15 PDF icon सेवा करारमा उद्यम विकास सहजकर्ता कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना.pdf
आ.व. २०७८।०७९ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन Monday, January 30, 2023 - 16:30 PDF icon आ.व. २०७८।०७९ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन.pdf
कम्प्युटर अपरेटरको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा Thursday, January 26, 2023 - 15:55 PDF icon कम्प्युटर अपरेटरको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf
रोजगार सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशा सम्बन्धमा Wednesday, January 25, 2023 - 15:11 PDF icon रोजगार सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशा सम्बन्धमा.pdf
कम्प्युटर अपरेटरको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा Wednesday, January 25, 2023 - 13:16 PDF icon कम्प्युटर अपरेटरको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf
परिक्षा स्थगीत गरिएको सम्बन्धमा Monday, January 23, 2023 - 13:01 PDF icon परिक्षा स्थगीत गरिएको सम्बन्धमा.pdf
लिखित तथा प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धि सूचना Friday, January 20, 2023 - 13:11 PDF icon लिखित तथा प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धि सूचना.pdf
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना Monday, January 16, 2023 - 11:07
विद्यालय विदा सम्बन्धि सूचना Friday, January 13, 2023 - 14:15 PDF icon विद्यालय विदा सम्बन्धि सूचना.pdf
करारमा स्टाफ नर्स माग सम्बन्धमा Friday, January 13, 2023 - 12:09 PDF icon स्टाफ नर्स माग सम्बन्धमा.pdf
विद्यालयहरुले विपत व्यवस्थापनका लागि अनुदान प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Tuesday, January 10, 2023 - 16:12 PDF icon विद्यालयहरुले विपत व्यवस्थापनका लागि अनुदान.pdf
विज्ञान शिक्षा विकासका लागि पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना Tuesday, January 10, 2023 - 16:11 PDF icon विज्ञान शिक्षा विकासका लागि पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना.pdf
निबन्ध लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धमा Tuesday, January 10, 2023 - 15:55 PDF icon निवन्ध लेखन प्रतियोगिता सम्बन्धमा (1).PDF
सामाजिक सुरक्षा भत्ता विरण सम्बन्धि विरणको समय तालिका Monday, January 9, 2023 - 15:45 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता विरण सम्बन्धि विरणको समय तालिका.pdf
उमेर हद सच्चाइएको सम्बन्धमा Thursday, January 5, 2023 - 15:44 PDF icon उमेर हद सच्चाइएको सम्बन्धमा.pdf
रोजगार सहायकको छोटो सुचि प्रकाशन सम्बन्धमा Thursday, January 5, 2023 - 12:01 PDF icon रोजगार सहायकको छोटो सुचि प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf
करारमा कर्मचारी माग सम्बन्धमा Thursday, December 29, 2022 - 15:05 PDF icon कर्मचारी माग सम्बन्धमा.pdf
भ्याक्सिनेटर नियुक्ति सम्बन्धमा Monday, December 26, 2022 - 12:19
महिला उद्यमिलाइ प्राविधिक सहयोग सम्बन्धमा Monday, December 26, 2022 - 12:18
साना ब्यवसायि कृषि पकेट क्षेत्र Monday, December 26, 2022 - 12:15 PDF icon साना ब्यवसायि कृषि पकेट क्षेत्र.pdf
कृषि अनुदानको लागी कृषक समुह छनौट सम्बन्धि सूचना Monday, December 19, 2022 - 16:08 PDF icon कृषि अनुदानको लागी कृषक समुह छनौट सम्बन्धि सूचना.pdf
वोलपत्र स्वीकृत आशयको सूचना Tuesday, December 13, 2022 - 12:32 PDF icon वोलपत्र स्वीकृत आशयको सूचना.pdf
कार्यालय सहयोगीको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा Wednesday, December 7, 2022 - 16:11 PDF icon कार्यालय सहयोगीकाो अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf
कृषि अनुदानको लागी प्रस्तावना पेश सम्बन्धमा भर्मि कम्पोष्ट मल Friday, December 2, 2022 - 12:15 PDF icon कृषि अनुदानको लागी प्रस्तावना पेश सम्बन्धमा भर्मि कम्पोष्ट मल.pdf

Pages