FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

विवरण मिति फोटो दस्तावेज
अहेव पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा Thursday, August 18, 2022 - 10:02 PDF icon अहेव पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf
अ न मि विज्ञापन नं ०३/२०७९-८० को लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ताको लागी समय निर्धारण Wednesday, August 17, 2022 - 13:46 PDF icon अ न मि विज्ञापन नं ०३ २०७९ ८० को लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन.pdf
अ न मि विज्ञापन नं ०५/२०७९-८० को लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन तथा अन्तरवार्ताको लागी समय निर्धारण Wednesday, August 17, 2022 - 11:29 PDF icon अ न मि विज्ञापन नं ०५ २०७९ ८० को लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन.pdf
अ हे व पदको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा Wednesday, August 17, 2022 - 10:13 PDF icon अ हे व चौथो पदको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf
हे.अ. लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा Tuesday, August 16, 2022 - 15:41 PDF icon हे.अ. लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्धन्धमा.pdf
स्वास्थ्य हे.अ. पाँचौ, अ.न.मी.र अ.हे.व. चौथो स्तर पदको लिखित परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धि सूचना Wednesday, August 10, 2022 - 15:41 PDF icon लिखित परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धि सूचना.pdf
रक्षाबन्धनको अवसरमा सार्वजनिक विदा सम्बन्धि सूचना Wednesday, August 10, 2022 - 12:08 PDF icon सार्वजनिक विदा सम्बन्धि सूचनना रक्षाबन्धन.pdf
घर भाडामा लिने सम्बन्धि सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित गरिएको Tuesday, August 9, 2022 - 11:34 PDF icon घर भाडामा लिने सम्बन्धि सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित गरिएको.pdf
कृषि अनुदान लागी प्रस्तावना पेश कार्यक्रम वडा नं ४ Monday, August 8, 2022 - 10:10 PDF icon कृषि अनुदान लागी प्रस्तावना पेश कार्यक्रम वडा नं ४.pdf
घर भडामा लिने सम्बन्धि सूचना Thursday, August 4, 2022 - 11:31 PDF icon ghar bhada.pdf
करार सेवामा विभिन्न पदको लागी कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना Wednesday, July 20, 2022 - 17:38 PDF icon करारमा कर्मचारी माग.pdf
करारमा रोजगार सहायक कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना Tuesday, July 19, 2022 - 15:57 PDF icon करारमा रोजगार सहायक कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना.pdf
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरुले नाम नविकरण गराउने सम्बन्धि सूचना Monday, July 18, 2022 - 15:23 PDF icon सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहीहरुले नाम नविकरण गराउने सम्बन्धि सूचना.pdf
प्रगति प्रतिवेदन बुझाउने सम्बन्धि सूचना Monday, July 18, 2022 - 13:58 PDF icon प्रगति प्रतिवेदन बुझाउने सम्बन्धि सूचना.pdf
सम्पति विवरण वुझाउने सम्बन्धी सूचना Monday, July 18, 2022 - 11:23 PDF icon सम्पति विवरण वुझाउने सम्बन्धी सूचना.pdf
दरभाउ स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना Thursday, June 23, 2022 - 16:03 PDF icon दरभाउ स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना.pdf
निति तथा कार्यक्रमको लागी सुझाप पेश सम्बन्धि सूचना Friday, June 10, 2022 - 12:23 PDF icon निति तथा कार्यक्रमको लागी सुझाप पेश सम्बन्धि सूचना.pdf
सेवा करारमा गणक कर्मचारी पदपुर्ती सम्बन्धि सूचना Monday, June 6, 2022 - 13:22 PDF icon सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ती सम्बन्धि सूचना गणक.pdf
सार्वजनिक विदा सम्बन्धि सूचनना Thursday, April 28, 2022 - 12:02
सवारी साधन फिर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना । Friday, April 22, 2022 - 12:08 PDF icon सवारी साधन फिर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना ।.pdf
व्यक्तीगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना Wednesday, April 6, 2022 - 16:41 PDF icon व्यक्तीगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
व्यक्तीगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना Wednesday, April 6, 2022 - 16:40 PDF icon व्यक्तीगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना.pdf
घुम्ती सिविर संचालन सम्बन्धि सूचना Friday, April 1, 2022 - 12:30
दरभाउ स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना Monday, March 21, 2022 - 13:05 PDF icon दरभाउ स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना.pdf
दरभाउ स्वीकृत आसयको सूचना Sunday, March 20, 2022 - 12:54 PDF icon दरभाउ पेश गर्ने आशयको सूचना.pdf
दररेट माग सम्बन्धमा । Monday, March 14, 2022 - 13:48 PDF icon दररेट माग सम्बन्धमा
अपांङ्ग सिविर संचालन हुने सम्बन्धि सूचना Monday, February 21, 2022 - 16:18 PDF icon अपांङ्ग सिविर संचालन हुने सम्बन्धि सूचना.pdf
विज्ञापन स्थगित गरिएको सम्बन्धमा Thursday, February 17, 2022 - 13:45 PDF icon विज्ञापन स्थगित गरिएको सम्बन्धमा.pdf
रोजगार सहायक कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना Tuesday, February 8, 2022 - 13:44 PDF icon रोजगार सहायक कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना.pdf
अ.स.इ र कार्यालय सहयोगी को लीखित परिक्षा तोकिएको सम्बन्धमा Tuesday, February 8, 2022 - 13:42 PDF icon अ.स.इ र कार्यालय सहयोगी को लीखित परिक्षा तोकिएको सम्बन्धमा.pdf

Pages