FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

विवरण मिति फोटो दस्तावेज
निति तथा कार्यक्रमको लागी सुझाप पेश सम्बन्धि सूचना Friday, June 10, 2022 - 12:23 PDF icon निति तथा कार्यक्रमको लागी सुझाप पेश सम्बन्धि सूचना.pdf
सेवा करारमा गणक कर्मचारी पदपुर्ती सम्बन्धि सूचना Monday, June 6, 2022 - 13:22 PDF icon सेवा करारमा कर्मचारी पदपुर्ती सम्बन्धि सूचना गणक.pdf
सार्वजनिक विदा सम्बन्धि सूचनना Thursday, April 28, 2022 - 12:02
सवारी साधन फिर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना । Friday, April 22, 2022 - 12:08 PDF icon सवारी साधन फिर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना ।.pdf
व्यक्तीगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना Wednesday, April 6, 2022 - 16:41 PDF icon व्यक्तीगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
व्यक्तीगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना Wednesday, April 6, 2022 - 16:40 PDF icon व्यक्तीगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना.pdf
घुम्ती सिविर संचालन सम्बन्धि सूचना Friday, April 1, 2022 - 12:30
दरभाउ स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना Monday, March 21, 2022 - 13:05 PDF icon दरभाउ स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना.pdf
दरभाउ स्वीकृत आसयको सूचना Sunday, March 20, 2022 - 12:54 PDF icon दरभाउ पेश गर्ने आशयको सूचना.pdf
दररेट माग सम्बन्धमा । Monday, March 14, 2022 - 13:48 PDF icon दररेट माग सम्बन्धमा
अपांङ्ग सिविर संचालन हुने सम्बन्धि सूचना Monday, February 21, 2022 - 16:18 PDF icon अपांङ्ग सिविर संचालन हुने सम्बन्धि सूचना.pdf
विज्ञापन स्थगित गरिएको सम्बन्धमा Thursday, February 17, 2022 - 13:45 PDF icon विज्ञापन स्थगित गरिएको सम्बन्धमा.pdf
रोजगार सहायक कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना Tuesday, February 8, 2022 - 13:44 PDF icon रोजगार सहायक कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना.pdf
अ.स.इ र कार्यालय सहयोगी को लीखित परिक्षा तोकिएको सम्बन्धमा Tuesday, February 8, 2022 - 13:42 PDF icon अ.स.इ र कार्यालय सहयोगी को लीखित परिक्षा तोकिएको सम्बन्धमा.pdf
इन्टरनेट सम्बन्धी सामाग्रीको दररेट मागको लागि सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा Tuesday, January 25, 2022 - 15:37 PDF icon इन्टरनेट सम्बन्धी सामाग्रीको दररेट मागको लागि सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा २.pdf
करार कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना Tuesday, January 25, 2022 - 15:36 PDF icon करार कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना.pdf
इन्टरनेट सम्बन्धी सामाग्रीको दररेट मागको लागि सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा । Monday, January 10, 2022 - 10:42 PDF icon इन्टरनेट सम्बन्धी सामाग्रीको दररेट मागको लागि सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा ।
जानकारी सम्बन्धमा । Friday, January 7, 2022 - 14:40 PDF icon जानकारी सम्बन्धमा ।
दररेट मागको लागि सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा । Wednesday, January 5, 2022 - 16:13 PDF icon दररेट मागको लागि सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा ।
अनुदानमा मल वितरणको लागी सूचिकृत हुन आउने सूचना Monday, December 27, 2021 - 12:02 PDF icon अनुदानमा मल वितरणको लागी सूचिकृत हुन आउने सूचना.pdf
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना Sunday, December 26, 2021 - 12:57 PDF icon कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना.pdf
गंगादेव गाउँपालिकामा दर्ता भएका आमा समुहहरुको विवरण Wednesday, December 22, 2021 - 15:33 PDF icon गंगादेव गाउँपालिकामा दर्ता भएका आमा समुहको विवर.pdf
करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन स्तर मूल्याङ्कन परिपत्र Monday, December 20, 2021 - 14:06 PDF icon करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन स्तर मूल्याङ्कन परिपत्र.pdf
खानेपानि मुहान दर्ता सम्बन्धि सूचना Wednesday, December 15, 2021 - 16:08 PDF icon खानेपानि मुहान दर्ता सम्बन्धि सूचना.pdf
सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा जानकारी Wednesday, December 15, 2021 - 15:50 PDF icon सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf
कृषि अनुदानको लागी कृषि समुह / निजि कृषि फर्म छनौट सम्बन्धि सूचना Tuesday, December 7, 2021 - 13:00 PDF icon कृषि अनुदानको लागी कृषि समुह निजि कृषि फर्म छनौट सम्बन्धि सूचना.pdf
लेखा परिक्षक छनौटको लागी दरखास्त आह्वान गरिएको सम्बन्धि सूचना Monday, September 6, 2021 - 15:51 PDF icon लेखा परिक्षक छनौटको लागी दरखास्त आह्वान गरिएको सम्बन्धि सूचना.pdf
कार्यालय सहयोगीको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा Friday, August 27, 2021 - 12:37 PDF icon कार्यालय सहयोगीको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf
हे इ सहायक स्तर पाँचौ को लिखित परिक्षा संचालन संबन्धमा Wednesday, August 25, 2021 - 12:08 PDF icon हे इ सहायक स्तर पाँचौ को लिखित परिक्षा संचालन संबन्धमा.pdf
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना Tuesday, August 10, 2021 - 16:14 PDF icon कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना २.pdf

Pages