FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

विवरण मिति फोटो दस्तावेज
इन्टरनेट सम्बन्धी सामाग्रीको दररेट मागको लागि सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा Tuesday, January 25, 2022 - 15:37 PDF icon इन्टरनेट सम्बन्धी सामाग्रीको दररेट मागको लागि सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा २.pdf
करार कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना Tuesday, January 25, 2022 - 15:36 PDF icon करार कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना.pdf
इन्टरनेट सम्बन्धी सामाग्रीको दररेट मागको लागि सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा । Monday, January 10, 2022 - 10:42 PDF icon इन्टरनेट सम्बन्धी सामाग्रीको दररेट मागको लागि सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा ।
जानकारी सम्बन्धमा । Friday, January 7, 2022 - 14:40 PDF icon जानकारी सम्बन्धमा ।
दररेट मागको लागि सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा । Wednesday, January 5, 2022 - 16:13 PDF icon दररेट मागको लागि सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा ।
अनुदानमा मल वितरणको लागी सूचिकृत हुन आउने सूचना Monday, December 27, 2021 - 12:02 PDF icon अनुदानमा मल वितरणको लागी सूचिकृत हुन आउने सूचना.pdf
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना Sunday, December 26, 2021 - 12:57 PDF icon कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना.pdf
गंगादेव गाउँपालिकामा दर्ता भएका आमा समुहहरुको विवरण Wednesday, December 22, 2021 - 15:33 PDF icon गंगादेव गाउँपालिकामा दर्ता भएका आमा समुहको विवर.pdf
करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन स्तर मूल्याङ्कन परिपत्र Monday, December 20, 2021 - 14:06 PDF icon करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन स्तर मूल्याङ्कन परिपत्र.pdf
खानेपानि मुहान दर्ता सम्बन्धि सूचना Wednesday, December 15, 2021 - 16:08 PDF icon खानेपानि मुहान दर्ता सम्बन्धि सूचना.pdf
सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा जानकारी Wednesday, December 15, 2021 - 15:50 PDF icon सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf
कृषि अनुदानको लागी कृषि समुह / निजि कृषि फर्म छनौट सम्बन्धि सूचना Tuesday, December 7, 2021 - 13:00 PDF icon कृषि अनुदानको लागी कृषि समुह निजि कृषि फर्म छनौट सम्बन्धि सूचना.pdf
लेखा परिक्षक छनौटको लागी दरखास्त आह्वान गरिएको सम्बन्धि सूचना Monday, September 6, 2021 - 15:51 PDF icon लेखा परिक्षक छनौटको लागी दरखास्त आह्वान गरिएको सम्बन्धि सूचना.pdf
कार्यालय सहयोगीको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा Friday, August 27, 2021 - 12:37 PDF icon कार्यालय सहयोगीको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf
हे इ सहायक स्तर पाँचौ को लिखित परिक्षा संचालन संबन्धमा Wednesday, August 25, 2021 - 12:08 PDF icon हे इ सहायक स्तर पाँचौ को लिखित परिक्षा संचालन संबन्धमा.pdf
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना Tuesday, August 10, 2021 - 16:14 PDF icon कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना २.pdf
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना Sunday, August 8, 2021 - 16:22 PDF icon कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना.pdf
सम्पति विवरण वुझाउने सूचना । Wednesday, July 14, 2021 - 13:06 PDF icon संपति विवरण वुझाउने सूचना.pdf
बार्षिक परिक्षा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा Sunday, June 6, 2021 - 16:30 PDF icon बार्षिक परिक्षा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना Monday, May 31, 2021 - 14:16 PDF icon कर्मचारी विवरण.pdf
मुहान दर्ता सम्बन्धि सूचना Sunday, April 25, 2021 - 13:07 PDF icon मुहान दर्ता सम्बन्धि सूचना.pdf
सामाजिक परिचालक तथा कोष संयोजकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचाना Friday, April 16, 2021 - 17:47 PDF icon सामाजिक परिचालक तथा कोष संयोजकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचाना.pdf
कोष संयोजक र सामाजिक परिचालकको लिखित परिक्षाको नतिजा Friday, April 16, 2021 - 13:33 PDF icon कोष संयोजक र सामाजिक परिचालकको लिखित परिक्षाको नतिजा.pdf
भ्याक्सिनेटर नियुक्ति सम्बन्धि सूचना Thursday, April 15, 2021 - 15:22 PDF icon भ्याक्सिनेटर नियुक्ति सम्बन्धि सूचना.pdf
सामाजिक परिचालकको लिखित परिक्षा मिति तोकिएको संबन्धमा Tuesday, April 6, 2021 - 11:18 PDF icon सामाजिक परिचालकको लिखित परिक्षा मिति तोकिएको संबन्धमा.pdf
एम्बुलेन्स चालकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना Tuesday, March 30, 2021 - 15:21 PDF icon एम्बुलेन्स चालकको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना.pdf
एम्बुलेन्स चालकको प्रयोगात्मक परिक्षा मिति र स्थान तोकिएक सम्बन्धि सूचना Tuesday, March 30, 2021 - 15:20 PDF icon एम्बुलेन्स चालकको प्रयोगात्मक परिक्षा मिति र स्थान तोकिएक सम्बन्धि सूचना.pdf
करार कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना Friday, March 19, 2021 - 14:58 PDF icon करार कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना.pdf
मोटरसाईकल खरिदका लागि क्याटलग/ब्रोसर पेश गर्न आह्वान गरिएको सूचना । Friday, February 26, 2021 - 15:17 PDF icon मोटरसाईकल खरिदका लागि क्याटलग.pdf
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना Thursday, February 11, 2021 - 15:28 PDF icon कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना.pdf

Pages