FAQs Complain Problems

सूचनाहरु

विवरण मिति फोटो दस्तावेज
खानेपानी मुहान दर्ता सम्बन्धि सूचनाहरु Friday, November 10, 2023 - 12:48 PDF icon खानेपानी मुहान दर्ता सम्बन्धि सूचना.pdf
परिक्षा स्थगित सम्बन्धि सूचना Saturday, November 4, 2023 - 11:51
कर्मचारी पदपूर्तिको लागि परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा Tuesday, October 31, 2023 - 18:31
कर्मचारी पदपूर्तिको लागि परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमा Tuesday, October 31, 2023 - 18:31
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी सूचना Sunday, October 1, 2023 - 13:34
पुनः कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना Monday, September 25, 2023 - 15:55 PDF icon कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना पुन माग.pdf
कर्मचारी आवश्कता सम्बन्धी सूचना Thursday, August 31, 2023 - 08:51
ब्यावसायिक लसुन खेति कार्यक्रमका लागी निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना Thursday, August 24, 2023 - 10:38
कृषि अनुदानको लागी प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना Thursday, August 24, 2023 - 10:37
समाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण सम्बन्धमा Thursday, July 20, 2023 - 13:41 PDF icon समाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण सम्बन्धमा.pdf
सम्पति विवरण वुझाउने सम्बन्धि सूचना Monday, July 10, 2023 - 15:46 PDF icon सम्पति विवरण वुझाउने सम्बन्धि सूचना.pdf
कार्यक्रममा उपस्थित सम्बन्धमा Monday, June 19, 2023 - 13:49 PDF icon कार्यक्रममा उपस्थित सम्बन्धमा.pdf
सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा उपस्थित सम्बन्धमा Monday, June 5, 2023 - 12:16
निति तथा कार्यक्रमको लागी सुझाव संकलन सम्बन्धमा Monday, June 5, 2023 - 12:14
बोलपत्र स्वीकृती गर्ने आशयको सूचना Saturday, March 18, 2023 - 10:46
बोलपत्र स्वीकृत आसयको सूचना Friday, February 10, 2023 - 14:36 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत आसयको सूचना.pdf
अख्तियार अनुसन्धान आयोगको सूचना Thursday, February 9, 2023 - 16:05
कृषि अनुदानका लागी कृषि फर्म छनौट सम्बन्धि सूचना Thursday, February 9, 2023 - 15:42 PDF icon कृषि अनुदानका लागी कृषि फर्म छनौट सम्बन्धि सूचना.pdf
राष्ट्रिय परिचयपत्र फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना Wednesday, February 8, 2023 - 13:21 PDF icon NAtional ID notice.pdf
सेवा करारमा उद्यम विकास सहजकर्ता कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना Thursday, February 2, 2023 - 11:15 PDF icon सेवा करारमा उद्यम विकास सहजकर्ता कर्मचारी माग सम्बन्धि सूचना.pdf
आ.व. २०७८।०७९ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन Monday, January 30, 2023 - 16:30 PDF icon आ.व. २०७८।०७९ को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन.pdf
कम्प्युटर अपरेटरको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा Thursday, January 26, 2023 - 15:55 PDF icon कम्प्युटर अपरेटरको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf
रोजगार सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशा सम्बन्धमा Wednesday, January 25, 2023 - 15:11 PDF icon रोजगार सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशा सम्बन्धमा.pdf
कम्प्युटर अपरेटरको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा Wednesday, January 25, 2023 - 13:16 PDF icon कम्प्युटर अपरेटरको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा.pdf
परिक्षा स्थगीत गरिएको सम्बन्धमा Monday, January 23, 2023 - 13:01 PDF icon परिक्षा स्थगीत गरिएको सम्बन्धमा.pdf
लिखित तथा प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धि सूचना Friday, January 20, 2023 - 13:11 PDF icon लिखित तथा प्रयोगात्मक परिक्षा सम्बन्धि सूचना.pdf
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना Monday, January 16, 2023 - 11:07
विद्यालय विदा सम्बन्धि सूचना Friday, January 13, 2023 - 14:15 PDF icon विद्यालय विदा सम्बन्धि सूचना.pdf
करारमा स्टाफ नर्स माग सम्बन्धमा Friday, January 13, 2023 - 12:09 PDF icon स्टाफ नर्स माग सम्बन्धमा.pdf
विद्यालयहरुले विपत व्यवस्थापनका लागि अनुदान प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना Tuesday, January 10, 2023 - 16:12 PDF icon विद्यालयहरुले विपत व्यवस्थापनका लागि अनुदान.pdf

Pages