FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रमको जेष्ठ महिनाको खर्चको फाटकारी । ७५/७६ जेठ व्यय 06/03/2019 - 12:51 PDF icon MSNP kharcha report Jestha month.pdf
संघिय सरकारबाट हस्तान्तरीत कार्यक्रम चालु ७५/७६ चैत्र व्यय 05/13/2019 - 11:47 PDF icon संघिय सरकारबाट हस्तान्तरीत कार्यक्रम चालु.pdf
गंगादेव गाउँपालिका चालु ७५/७६ चैत्र व्यय 05/13/2019 - 11:39 PDF icon गंगादेव गाउँपालिका चालु.pdf
स्वास्थ्य शाखा चालु ७५/७६ चैत्र व्यय 05/13/2019 - 11:38 PDF icon health chalu.pdf
कृषि शाखा चालु ७५/७६ चैत्र व्यय 05/13/2019 - 11:36 PDF icon krishi sakha chalu.pdf
शिक्षा शाखा चालु ७५/७६ चैत्र व्यय 05/13/2019 - 11:35 PDF icon siksha chalu.pdf
सामाजिक सुरक्षा चालु ७५/७६ चैत्र व्यय 05/13/2019 - 11:34 PDF icon samajik Suracxya chalu.pdf
पशु सेवा शाखा चालु ७५/७६ चैत्र व्यय 05/13/2019 - 11:33 PDF icon pasu sewa sakha chalu.pdf
झोलुङ्गेपुल क्षेत्रगत कार्यक्रम पुजिगत ७५/७६ चैत्र व्यय 05/13/2019 - 10:47 PDF icon jholungepul xetragat.pdf
गंगादेव गाउँ कार्यपालिका पुजिगत ७५/७६ चैत्र व्यय 05/13/2019 - 10:46 PDF icon karyapalika pujigat.pdf

Pages