FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
प्रादेशिक सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रम चालु ७५/७६ फाल्गुन व्यय 03/18/2019 - 12:23 PDF icon chalu prades.pdf
संघिय सरकार बाट हस्तान्तरीत कार्यक्रम चालु बजेटको प्रगति विवरण (खर्चको फाटवारी) ७५/७६ मंसिर व्यय 01/11/2019 - 12:42 PDF icon संघिय सरकार बाट हस्तान्तरीत कार्यक्रम चालु बजेटको प्रगति विवरण (खर्चको फाटवारी).pdf
मंसिर महिनाको सामाजिक सुरक्षाको खर्चको फाटवारी ७५/७६ मंसिर व्यय 01/11/2019 - 12:05 PDF icon मंसिर महिनाको सामाजिक सुरक्षाको खर्चको फाटवारी.pdf
कार्तिक महिनाको खर्चको फाँटबारी पूँजीगत ७५/७६ कार्तिक व्यय 11/26/2018 - 11:35 PDF icon कार्तिक महिनाको खर्चको फाँट बरी पूँजीगत.pdf
कार्तिक महिनाको खर्चको फाँटबारी संघीय सरकार बाट हस्तान्तरित कार्यक्रम ७५/७६ कार्तिक व्यय 11/26/2018 - 11:33 PDF icon कार्तिक महिनाको खर्चको फाँट बरी संघीय सरकार बाट हस्तान्तरित कार्यक्रम.pdf
कार्तिक महिनाको खर्च को फाँटबारि चालु ७५/७६ कार्तिक व्यय 11/26/2018 - 11:25 PDF icon कार्तिक महिनाको खर्च को फाँट बरी चालू.pdf
कार्तिक महिनाको खर्च को फाँटबारी चालू ७५/७६ कार्तिक व्यय 11/26/2018 - 11:25 PDF icon कार्तिक महिनाको खर्च को फाँट बरी चालू.pdf
असोज सम्मको खर्च विवरण ७५/७६ असोज व्यय 11/14/2018 - 15:31 PDF icon असोज सम्मको खर्च विवरण.pdf
असोज महिनाको शिर्षक अनुसार खर्च विवरण ७५/७६ असोज व्यय 11/14/2018 - 15:29 PDF icon असोज महिनाको शिर्षक अनुसार खर्च विवरण.pdf

Pages