FAQs Complain Problems

गंगादेव गाउँपालिकाको कार्यालय

Read More

गाउँपालिकाको कार्यालय बाट देखिने सुखाओडार बजार

Read More

सहकारी संस्थालाइ परिपत्र सम्बन्धमा

योजना भुक्तानि गर्दा अनिवार्य संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरुः

1. उपभोक्ता समितिको निवेदन ।

2. सार्वजनिक परिक्षण फारम ।

3. मेसिन औजार उपकरण र निर्माण सामाग्री सिमेन्ट, पाइप, छड लगाएतका सामाग्री प्रयोगको भ्याट विल ।

4. आयोजना स्थलमा आयोजना सूचना पाटि टाँसेको फोटो र आयोजना स्थलको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको फोटो ।

योजना सम्झौता गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरुः

1. उपभोक्ता समिति वा क्लवका अध्यक्षको निवेदन ।

2. उपभोक्ता समिति र अनुगमन समिति गठन गरेको निणर्य प्रतिलीपी ।

3. उपभोक्ता समितिमा महिला 33 प्रतिशत चयन भएको हुनुपर्ने र अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, तथा सचिव पदमा 1 पदमा अनिवार्य महिला चयन भएको हुनुपर्ने ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धि सूचना

दस्तावेज: 

Pages

समाचार

जन प्रतिनिधि

वीर बहादुर खत्री
अध्यक्ष
सम्पर्क नं.: 9812439220
रिता घर्ती
उपाध्यक्ष
सम्पर्क नं.: 9810973794

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

शालिकराम बस्नेत

नि.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

सम्पर्क नं. ९८६६६३६६०५

ईमेलः shalikb123@gmail.com

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- द‍र्ता
सेवा समयः- सोही दिन,वा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/प्रशासन शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- गंगादेव गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- उक्त आ.ब. को आर्थिक ऐन अनुसार र संस्थाको प्रकृति अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१) संस्थाको दर्ता गर्ने  निर्णय प्रतिलिपि
२) नियमानुसार समिति गठन
३) सम्बन्धित वडाको सिफारिस
४) संस्थाको विद्यान 

सेवा प्रकारः- योजना
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/गाउँपालिका अध्यक्ष /योजना शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- गंगादेव गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- योजनको प्रकृति हेरि
आवश्यक कागजातहरुः-

१) उपभोक्ता भेलाको निर्णय प्रतिलिपि
२) नियमानुसार उपभोक्ता समिति गठन
३) सम्बन्धित वडाको सिफारिश
४) स्वीकृत योजनाको लागत अनुमान

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/ प्रशासन शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- गंगादेव गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- १५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१) खाता संचालन/बन्दका लागि खाता संचालन गर्ने पदाधिकारीहरुको
नमूना दस्तखत कार्ड
२) समितिको निर्णय
३) निवेदन
४) वडाको सिफारिश

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- बसन्त शर्मा
सेवा दिने कार्यालयः- गंगादेव गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. १५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन
२) सम्बन्धित वडाको सिफारिश
३) नागरिकता र आवश्यकतानुसारका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

जानकारी