FAQs Complain Problems

गंगादेव गाउँपालिकाको कार्यालय

Read More

गंगादेव गाउँपालिकाको कार्यालय

Read More

प्रमुख प्रशा‍सकीय अधिकृत रेवत बहादुर बुढाथाेकीकाे सरुवा

विगत ८ महिना सम्म गंगादेेव गाउपालिका गाउँकार्यपालिकाकाे कार्यालयमा कार्यालय  प्रमुखकाे रुपमा रहनु भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री रेवत बहादुर बुढाथाेकीकाे  मिति २०७५ श्रावन २५ गते देखी घाेराहि उपमहानगरपालिका घोराही दाङमा सरुवा भएकाे छ । र  निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काे रुपमा खरिदार श्री क

Pages

सूचनाहरु

जन प्रतिनिधि

हरि बहादुर पुन
गाउँपालिका अध्यक्ष
सम्पर्क नं.: ९८४७८२२००१
अमृता कुमारी के.सी.
गाउँपालिका उपाध्यक्ष
सम्पर्क नं.: ९८४४९४८९१८

कर्मचारी

शालिकराम बस्नेत

अधिकृत छैठौं प्रशासन
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सम्पर्क नं.: ९८६६६३६६०५

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- द‍र्ता
सेवा समयः- सोही दिन,वा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/प्रशासन शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- गंगादेव गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- उक्त आ.ब. को आर्थिक ऐन अनुसार र संस्थाको प्रकृति अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१) संस्थाको दर्ता गर्ने  निर्णय प्रतिलिपि
२) नियमानुसार समिति गठन
३) सम्बन्धित वडाको सिफारिस
४) संस्थाको विद्यान 

सेवा प्रकारः- योजना
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/गाउँपालिका अध्यक्ष /योजना शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- गंगादेव गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- योजनको प्रकृति हेरि
आवश्यक कागजातहरुः-

१) उपभोक्ता भेलाको निर्णय प्रतिलिपि
२) नियमानुसार उपभोक्ता समिति गठन
३) सम्बन्धित वडाको सिफारिश
४) स्वीकृत योजनाको लागत अनुमान

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/ प्रशासन शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- गंगादेव गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- १५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१) खाता संचालन/बन्दका लागि खाता संचालन गर्ने पदाधिकारीहरुको
नमूना दस्तखत कार्ड
२) समितिको निर्णय
३) निवेदन
४) वडाको सिफारिश

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- बसन्त शर्मा
सेवा दिने कार्यालयः- गंगादेव गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. १५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन
२) सम्बन्धित वडाको सिफारिश
३) नागरिकता र आवश्यकतानुसारका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

जानकारी