FAQs Complain Problems

कार्यपालिकाको निर्णय

गंगादेव गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको मिति २०७६ माघ २४ गतेको मुख्य निर्णयहरु

गाउँ कार्यपालिकाको २०७६ माघ १४ गतेको कार्यपालिका बैठकको प्रेश नोट

गंगादेव गाउँपालिकाको मिति २०७६ मंसिर १६ र २७ गतेको कार्यपालिकाको प्रेष नोट

मिति २०७६ जेष्ठ ३० गते सम्पन्न कार्यपालिकाको प्रमुख निर्णयहरु

दस्तावेज: 

Pages