FAQs Complain Problems

व्यक्तिगत सिफारिश

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
बसन्त शर्मा
सेवा दिने कार्यालय: 
गंगादेव गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु. १५०
आवश्यक कागजातहरु: 

१) निवेदन
२) सम्बन्धित वडाको सिफारिश
३) नागरिकता र आवश्यकतानुसारका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

प्रक्रिया: 

१) निवेदन दर्ता गर्ने
२) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतद्वारा तोक लगाउने
३) सम्बन्धित कर्मचारीले सिफारिशपत्र उपलब्ध गराउने

जन प्रतिनिधि